środa, 22 marca 2023

Jak oznaczyć obiekty na podstawie pola powierzchni w Geo-Map?

 Program Geo-Map oferuje możliwość zaznaczenia obiektów na podstawie ich atrybutów. Jak dodawać elementy do bloku możemy dowiedzieć się w tym artykule.


Jednym z częstych zadań jest zaznaczanie działek na podstawie pola powierzchni.
Krótki przykład ilustruje w przejrzysty sposób działania tego narzędzia:
Jako pierwsze zadanie z tej grupy proponujemy zaznaczyć wszystkie działki o powierzchni większej od 2000 m2. System GEO-MAP przed rozpoczęciem analizy nie kasuje wyników poprzedniej, dlatego też należy przed rozpoczęciem prac (jeśli jest taka potrzeba) odznaczyć wszystkie obiekty bloku np. wciskając klawisze Ctrl-H. Z menu BLOK wybieramy Informacja o bloku, sprawdzamy czy liczba oznaczonych jest równa 0, jeśli nie jest to możemy dokonać odznaczenia wszystkich obiektów z poziomu tego formularza wciskając przycisk Odznacz wszystkie.W celu wybrania określonych zadaniem obiektów naciskamy przycisk Selekcja i wpisujemy odpowiednie wartości do pól formularza. Wpisanie maski kodu 5216 świadczy o tym, że jedynymi obiektami jaki nas interesują są działki ewidencyjne a dodatkowo wymagane jest aby pole geometryczne tych działek było większe od 2000 m2. Pozostałe parametry w przedstawionej selekcji są dowolne lub pomijane.


Po naciśnięciu OK system przeszuka bazę danych, zaznaczy obiekty spełniające nałożone warunki i wróci do poprzedniego okna uaktualniając jego zawartość. Przed powrotem do wspomnianego okna może nastąpić przerysowanie ekranu w zależności od ustawienia opcji Automatyczne przerysowanie ekranu po zmianach. Po naciśnięciu Koniec wracamy do widoku mapy. Możemy obejrzeć wybrane obiekty (są zaznaczone w kolorze bloku). Jeśli chcemy zobaczyć tylko blok wciskamy klawisz F12, powrót do widoczności wszystkich obiektów następuje po wciśnięciu F11.

Przeszukanie bazy może nastąpić po różnych atrybutach oraz różnych warunkach.
  Atrybuty przeszukiwane to:
 • atrybuty A1-A6
 • Tekst/Uwagi
 • Metoda
 • Data
 • Nr KEM
 • Obrót(1???)
 • Szerokość(4???)
 • Kolor wypełnienia (5???)
 • Liczba punktów
 • Pole powierzchni
 • Obwód(długość)
  Warunki przeszukiwania to:
 • dowolne
 • równe
 • większe od
 • mniejsze od
 • większe lub równe
 • mniejsze lub równe
 • zawiera w sobie
 • zawiera frazę na początku
 • zawiera frazę na końcu
 • zgodne z maską
 • różne
 • nie zawiera frazy
 • równe jako tekst
 • liczba znaków równa
 • zawiera się w tekście
Dodatkowo istnieje możliwość określenia relacji z aktywnym obiektem:
 • pomijane
 • całość wewnątrz
 • fragment wewnątrz
 • brak części wspólnej
 • brak przecięcia
 • pierwszy punkt w brzegu
 • przecięcie lub punkt wspólny
 • Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz