środa, 22 marca 2023

Jak stworzyć sekcję mapy?

 Sekcję mapy można utworzyć w nowym pliku bądź już w istniejącym.

Przy tworzeniu nowego pliku należy pamiętać o wybraniu właściwego układu współrzędnych:

Następnie wybieramy z menu głównego Twórz > Sekcję Mapy

ukazuje się okno dialogowe, w którym wybieramy takie elementy jak:

  •     skala mapy
  •     Zakres
  •         Zakres Opracowania
  •         Ekran
  •         Prostokąt
  •         Współrzędne XY
  •         Godło

gdy wybierzemy Godło okienko dialogowe powiększy się o element, w którym będziemy mogli wpisać godło naszego arkusza.

Istnieje możliwość automatycznego tworzenia siatki kwadratów przy czym należy zauważyć, iż program automatycznie stworzy siatkę kwadratów o wymiarach 50/50, jeżeli chcemy siatkę kwadratów w skali 1000 lub mniejszej należy z menu głównego wybrać Twórz > Siatka kwadratów, pojawi się okienko dialogowe w którym możemy ustalić Zakres w jakim tworzymy siatkę kwadratów, z rozwijalnej listy mamy do wyboru:

  •     Zakres opracowania
  •     Ekran
  •     Prostokąt.

W polach Interwał X oraz Interwał Y ustalamy odległość między krzyżami kresek w zależności od skali mapy. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz