środa, 22 marca 2023

Transformacja danych z układu 1965 do 2000

 Transformacja danych wektorowych zapisanych w formacie MAP (GEO-MAP):

  •     Otwieramy plik MAP w programie GEO-MAP
  •     W pasku statusu aplikacji mamy informację o układzie współrzędnych oraz o współrzędnych XY kursora w tym układzie. W menu górnym wybieramy pozycję Trans a następnie Czytaj z pliku.

  •     W oknie dialogowym wskazujemy plik w formacie TRS zawierający korekty Hausbrandta i parametry transformacji z układu pierwotnego do wtórnego.
  •     Po wybraniu pliku TRS pojawia się okno dialogowe, które zawiera wyznaczone parametry transformacji Helmerta.

  •     Dokonujemy ostatecznej transformacji pliku MAP poprzez kliknięcie w menu Plik > Modyfikacje > Transformacja na inne układy

  •     Dokonujemy transformacji z układu pierwotnego do wtórnego. Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć opcję Korekta Hausbrandta oraz Korekta Globalna ukłądu 1965! Po kliknięciu OK dane zostają przetransformowane.
  •     W przypadku obiektów ewidencyjnych (kody działki ewidencyjne, działki projektowane, granice obrębów oraz punkty graniczne nieruchomości) program zadaje pytanie czy zaokrąglić współrzędne tych obiektów do rzędu centymetrów.

  •     Pojawia się okno potwierdzające zmianę ustawienia układu współrzędnych. Wybieramy "Tak/Yes".

  •     W taki sposób otrzymujemy przetransformowane dane. W pasku statusu został wpisany nowy układ współrzędnych oraz widać, iż współrzędne kursora znajdują się w innym zasięgu współrzędnych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz