środa, 22 marca 2023

Podstawowe skróty klawiszowe w programie Geo-Map

 Lista podstawowych skrótów klawiszowych

 •     Szukanie działki o podanym numerze - F9
 •     Wykonanie wypisu z ewidencji gruntów dla aktywnej działki - F10
 •     Szukanie granicznika o podanym numerze - Shift+F9
 •     Szukanie punktu adresowego - Shift+F
 •     Edycja atrybutów aktywnego obiektu - E
 •     Szybki podgląd współrzędnych obiektu - Q
 •     Wczytanie rastrów z indeksu 1..9, A - Shift+1..9, A
 •     Usunięcie rastrów z indeksu 1..9, A - Shift+Ctrl+1..9, A
 •     Usunięcie z pamięci wszystkich rastrów - Shift+Ctrl+0
 •     Ustawienie zakresu prezentacji zawierającego cały obszar bazy danych - F5
 •     Ustawienie zakresu prezentacji na podstawie zakres aktywnego obiektu - F7
 •     Przerysowanie ekranu-regeneracja rysunku - F6
 •     Dodanie lub wyłączenie obiektu z/do bloku - B
 •     Szukanie obiektu wg atrybutu - F
 •     Zaznaczenie obiektów na podstawie maski kodu - Ctrl+M
 •     Odznaczenie obiektów na podstawie maski kodu - Ctrl+U
 •     Odznaczenie wszystkich obiektów - Ctrl+H
 •     Usunięcie aktywnego obiektu - DEL
 •     Odtworzenie ostatnio skasowanego obiektu - INS
 •     Włączenie widoczności wszystkich obiektów - F11
 •     Włączenie widoczności jedynie obiektów bloku - F12
 •     Zapamiętanie obszaru aktualnej prezentacji (zapamiętać można 9 obszarów) - 1..9
 •     Odtworzenie zapamiętanego obszaru prezentacji - Alt+1..9

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz