środa, 22 marca 2023

Jak wyciąć fragment mapy do innego pliku w Geo-Map?

 W programie Geo-Map istnieje możliwość wycięcia fragmentu mapy do innego pliku *.MAP.

Aby wyciąć fragment mapy najpierw należy narysować obiekt powierzchniowy, którym będziemy wycinać obszar mapy. W tym celu z menu głównego wybieramy pozycję Twórz, a następnie Przez wskazanie punktów. Jeżeli chcemy wykorzystać istniejący obiekt, to pomijamy ten krok.

Z listy wybieramy dowolny obiekt powierzchniowy (najlepiej 5100).

Rysujemy obiekt powierzchniowy. Należy pamiętać aby pozostał on jako aktywny.

W menu głównym wybieramy pozycję Plik > Eksport > Plik MAP.

Aby wyeksportować obiekty znajdujące się w obszarze aktywnego obiektu w pozycji Obszar eksportu wybieramy pozycję Obiekt.

Wyeksportowany plik zawiera tylko wycięte obiekty znajdujące się w obszarze aktywnego obiektu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz