wtorek, 19 lipca 2011

Kontrola dochodzenia początku lub końca obiektu do linii obiektu o innym kodzie

Kontrola ta służy do wykrywania obiektów liniowych (np. przyłączy sieci uzbrojenia terenu), które wchodzą do obiektów powierzchniowych (np. budynków). Aby z niej skorzystać należy wybrać z menu Plik>Kontrole>Relacji przestrzennych między obiektami>dochodzenie początku lub końca obiektu do linii obiektu o innym kodzie.
Po pojawieniu się okna dialogowego można ustawić następujące parametry:
 • Kody uwzględnianych obiektów (domyślnie ustawione kody istniejących przyłączy),
 • Dopuszczalna tolerancja - odległość w jakiej wyszukiwane są bliskie obiekty.
 • Sprawdzanie w danych referencyjnych
 • Tworzenie obiektów w miejscach błędów - w miejscach występowania błędów zostaną utworzone obiekty o kodzie 1290 (oznaczenie błędu punktowego).
Po naciśnięciu przycisku OK, do bloku zostaną zaznaczone obiekty powierzchniowe, do których istnieje co najmniej jedno przyłącze, które dochodzi do przyłącza o innym kodzie.
Poniżej przedstawiono przykład znalezionego przypadku, w którym przyłącze wodociągowe dochodzi do przyłącza kanalizacyjnego..

Kontrola przeciągnięć obiektów liniowych do powierzchniowych

Kontrola ta służy do wykrywania obiektów liniowych (np. przyłączy sieci uzbrojenia terenu), które wchodzą do obiektów powierzchniowych (np. budynków). Aby z niej skorzystać należy wybrać z menu Plik>Kontrole>Relacji przestrzennych między obiektami>przeciągnięć obiektów liniowych do powierzchniowych.
Po pojawieniu się okna dialogowego można ustawić następujące parametry:
 • Kody obiektów powierzchniowych (domyślnie ustawione są kody budynków),
 • Kody obiektów liniowych (domyślnie ustawione kody istniejących przyłączy),
 • Rozpatrywana bliskość - odległość od obiektów powierzchniowych w jakiej wyszukiwane są obiekty liniowe, które do nich wchodzą.
 • Sprawdzanie w danych referencyjnych
 • Tworzenie obiektów w miejscach błędów - w miejscach występowania błędów zostaną utworzone obiekty o kodzie 1290 (oznaczenie błędu punktowego).
Po naciśnięciu przycisku OK, do bloku zostaną zaznaczone obiekty powierzchniowe, do których istnieje co najmniej jedno przyłącze, które wchodzi do tego obiektu powierzchniowego.
Poniżej przedstawiono przykład znalezionego przeciągnięcia przyłączy podziemnych do budynku.

środa, 13 lipca 2011

Kontrola położenia graniczników projektowanych

GEO-MAP od wersji 9.99.2 umożliwia przeprowadzenie kontroli położenia graniczników projektowanych. Jest ona dostępna z pozycji menu głównego: EG > Kontrola działek, konturów, użytków > kontrola położenia graniczników projektowanych.
Po wybraniu tej pozycji pojawia się okno dialogowe,
w którym można ustawić następujące parametry:

 • Kody obiektów badanych (graniczników) - umożliwia definiowanie kodów obiektów, które będą podlegały kontroli (domyślnie ustawiono kod 1249 - granicznik projektowany),
 • Kody obiektów stanowiących granice (działki) - umożliwia definiowanie kodów obiektów, które będą służyły do kontroli obiektów badanych, na podstawie odległości od linii stanowiących boki tych obiektów (domyślnie ustawiono kod 5216 - działka ewidencyjna),
 • Odległość punktu od granicy w przedziale od... do... - umożliwia definiowanie odległości w jakiej będą znajdowane badane obiekty i oznaczane jako błędne.
 • Tworzyć obiekty symbolizujące błędy - w wyniku kontroli na każdym z graniczników, który zostanie znaleziony jako :"błędny" utworzony zostanie obiekt o kodzie 1290 (oznaczenie błędu punktowego).
W wyniku działania kontroli błędne obiekty badane zostaną dodane do bloku.
Wynik działania kontroli przedstawia powyższy rysunek. Punkt zaznaczony czerwonym kółkiem został znaleziony jako błędny, gdyż odległość od granicy działki spełniała warunki określone w ww. kontroli. Punkt leżący na granicy działki oraz "daleko" (poza zasięgiem kontroli) nie zostały oznaczone.