czwartek, 10 sierpnia 2023

Eksport danych w GeoMapGML

Po zakończeniu wprowadzania zmian do roboczej bazy konieczne jest zapisanie wyników prac w formacie pozwalającym na wymianę danych PODGIK, tj, w formacie GML zgodnie z obowiązującymi schematami. W tym celu należy wybrać pozycję Plik – Eksport – Plik GML.


Eksport można wykonać dla wybranych baz. Należy wtedy wybrać co najmniej jedną z pozycji:
  • EGiB,
  • GESUT,
  • BDOT500.

Opcje zaawansowane

  • Zapis tylko aktualnych wersji obiektów - przy zaznaczeniu tej opcji nie eksportują się wersje archiwalne obiektów. Taki plik GML nie nadaje się do importu w systemie do prowadzenia PZGiK i może być przeznaczony jedynie dla zamawiającego, aby uwolnić go od archiwalnych wersji obiektów.

Ustawienie przestrzeni nazw

W przypadku, gdy w ustawieniach nie została ustawiona przestrzeń nazw dla eksportowanych baz zostanie wyświetlony poniższy komunikat


Jeżeli chcemy kontynuować eksport danych do pliku GML, to klikamy "Yes".


UWAGA! Do identyfikatorów zbiorów danych należy dodać nazwę eksportowanej bazy poprzedzoną kropką.
Przykład:
Baza BDOT500 dla pow. giżyckiego powinna mieć wpisaną wartość PL.PZGiK.7336.BDOT500

Przykładowe prawidłowe wartości identyfikatorów zbiorów danych dla powiatu giżyckiego zostały pokazane na powyższym obrazie. Wyszukania właściwych wartości identyfikatorów można dokonać klikając w powyższym oknie dialogowym w przycisk "Pokaż identyfikatory z EZiUDP >>" lub klikając w ten link. Po uzupełnieniu identyfikatorów można dokonać eksportu danych w formacie GML.