piątek, 11 marca 2016

Nowy sposób prezentacji schodów

W GEO-MAP od wersji 10.22.5 wprowadzono nowy sposób prezentacji schodów.
Dotychczas jedynym sposobem na ustawienie kierunku stopni w schodach polegało na właściwym ustawieniu parametrów opisu P1 i P2 i wybraniu właściwego kierunku szrafury.
Od wersji GEO-MAP 10.22.5 do definicji obiektu schody (5334) został dodany nowy atrybut - Rodzaj szrafury, w którym można wybrać sposób prezentacji: standardowy lub zaawansowany. W przypadku tego pierwszego zasady pozostają bez zmian. W przypadku wyboru szrafury zaawansowanej sterowanie rysunkiem stopni następuje poprzez ustawienie początku i końca dołu schodów z pozycji w menu głównym: Edycja > Operacje na aktywnym punkcie obiektu > Ustal jako punkt początkowy góry skarpy (Ctrl + 1) lub Ustal jako punkt końcowy góry skarpy (Ctrl + 2). Za pomocą punktu opisu P3 możemy sterować liczbą rysowanych stopni.
Dzięki nowemu sposobowi prezentacji schodów możliwe jest stworzenie obiektów o bardziej skomplikowanym kształcie (przykład powyżej).

Budynek projektowany i w budowie

W GEO-MAP od wersji 10.22.5 wprowadzono nową prezentację budynków projektowanych i budynków w budowie.

W tym celu wykorzystywany jest obiekt o kodzie 5388 - budynek projektowany/w budowie. W atrybucie 4 istnieje możliwość wyboru statusu budynku: domyślny, projektowany lub w budowie. W zależności od wartości atrybutu zmianie ulega sposób prezentacji kartograficznej obiektu.