piątek, 11 marca 2011

Kontrola poprawności przylegania obiektów

W GEO-MAP istnieje możliwość wykonania kontroli poprawności przylegania obiektów. Polega ona na sprawdzeniu wzajemnego położenia obiektów oraz odległości między nimi. W rzeczywistości bardzo rzadko zdarza się, aby budynki były oddalone o siebie o kilka (kilkadziesiąt) centymetrów, ale podczas tworzenia obiektów na podstawie pomiarów łatwo można to przeoczyć. Kontrola pozwala na wykrycie tych błędów.
Mamy za zadanie skontrolować wzajemne położenie budynków ognioodpornych. W tym celu po wczytaniu odpowiedniego pliku z danymi wybieramy z menu głównego Plik > Kontrola > poprawności przylegania obiektów.
W oknie dialogowym wpisujemy kody obiektów (w przypadku więcej niż jednego kodu rozdzielamy je przecinkami, np.: 5310,5320). Dopuszczalna tolerancja to maksymalna odległość między obiektami (wyrażona w metrach), które zostaną zakwalifikowane jako "błędne". Obiekty, które idealnie do siebie przylegają nie zostaną sklasyfikowane jako "błędy".
Po naciśnięciu przycisku OK dostaniemy informację o ilości obiektów, które należy poprawić. Zostaną one także dodane automatycznie do bloku.
Krótkie omówienie znalezionych błędów
W obiekcie żółtym brak punktu, który powinien być
na postawiony w punkcie załamania obiektu fioletowego.
Obiekt żółty nachodzi na obiekt fioletowy.
Obiekt żółty jest oddalony w odległości mniejszej
niż Dopuszczalna tolerancja od obiektu fioletowego.