wtorek, 16 maja 2023

Wczytanie danych do GeoMapGML

 Wczytanie danych odbywa się przez wybór z menu opcji Plik|Otwórz. Uaktywniając opcję uzyskujemy dostęp do okienka dialogowego służącego do wyboru nazwy pliku danych. System GeoMapGML dopuszcza odczyt jedynie plików w formacie GML w schematach wynikających z przepisów prawa dla baz BDOT500, GESUT i EGIB. 

Jeśli do opracowania chcemy wczytać kilka plików GML (np. otrzymane z powiatu trzy oddzielne pliki dla BDOT500, GESUT i EGIB), to po otwarciu pierwszego pliku kolejne należy dodawać za pomocą funkcji Plik -> Import -> Plik GML.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz